هوشمــندی
در کسب‌وکار

همان چیزی است که
ما برای شما ایجاد می‌کنیم ...

بازار جایی است که اقتصادهای کلان و خرد در آن شکل می‌گیرد و به آن وابسته است؛ و هوشمندی در کسب‌وکار، دستیابی به درک درست از قواعد، الگوها، عوامل تاثیرگذار و تحولات بازار برای اتخاذ تصمیم‌های درست و راهبری بنگاه و دستیابی به رشد پایدار است.
هوشمندی در کسب‌وکار چیزی فراتر از سامانه‌های مدیریت اطلاعات درون سازمانی است. این سامانه‌ها در نقطه‌ای پس از در اختیار داشتن اطلاعات محیطی قرار دارند و گردش اطلاعات عملیاتی درون سازمان را مدیریت می‌کنند. در حالیکه مساله اصلی بسیاری از کسب‌وکارها، عدم دسترسی به اطلاعات، تحلیل‌های درست و بهنگام از محیط کسب‌وکار و راهکارهایی برای اقدام فعال نسبت به بازار است. بنابراین هوشمندی در کسب‌وکار، درک درست داشتن از تغییرات محیط کسب‌وکار و بازخورد اقدامات مرتبط با کسب‌وکار است که می‌تواند در حل بسیاری از مسائل بنگاه‌ها به مدیران آنها کمک کند.

چگونه می‌توانیم
به شما کمک کنیم؟با ما تماس بگیرید

گستره
فعالیت‌های ما

نگاه ما فراتر از بازار داخلی است

امروز به دلیل اشباع شدن برخی بازارهای داخلی و افزایش هزینه‌های رقابت، بیش از هر زمان دیگری کسب‌وکارهای داخلی نیازمند ارتباط با بازارهای منطقه‌ای و جهانی و ورود به آنها هستند.
ما با در اختیار داشتن شبکه‌ای از نیروهای بومی در هر کشور که برای اجرای پروژه‌های میدانی آموزش دیده‌اند از یک سوی و ارتباطات فعال در سازمان‌های دولتی کشورهای هدف از سوی دیگر، توانمندی گردآوری و تولید اطلاعات میدانی برای ارائه سرویس هوشمندی تجاری و تولید تصمیمات و راهکارهای عملیاتی مورد نیاز کسب‌وکارها را داریم.


به چند دلیل به ما اعتماد خواهید کرد

آنچه باعث می‌شود ما یک آژانس برگزیده برای حل مسائل شما باشیم

مستند و دقیق حرف می‌زنیم

اطلاعات قابل اتکا، جامع و دقیق را می‌توان زیرساخت تمامی اقدامات بنگاه برشمرد. اما وقتی قرار باشد این اطلاعات از محیط خارج سازمان گردآوری شود، تازه پیچیدگی شروع می‌شود. ما با اتصال به شبکه‌های تامین و نگهداری اطلاعات از یک سوی و همکاری با شرکایی که می‌توانند اطلاعات را در کمترین زمان در اختیار ما بگذارند، زمان اجرای پروژه‌ها را کاهش می‌دهیم.

اقتصادی کار می‌کنیم

اگرچه که هزینه‌های مربوط به شناخت بازار ریسک تصمیمات و فعالیت‌های بنگاه را کاهش می‌دهد و منجر به سود بیشتر می‌شود، اما مدیران بنگاه‌ها نیز با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه هستند. از اینرو با مدیریت یکپارچه فرآیند گردآوری اطلاعات دقیق و قابل اتکا، ارائه راهکارهایی اثربخش و اجرای آنها، ریسک عدم موفقیت پروژه‌های تحقیقات بازار را کاهش می‌دهیم تا دقیقا خواسته مشتریان خود را برآورده کنیم و با این رویکرد، هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهیم.

اجراء را درک می‌کنیم

اعتقاد داریم مشتریان ما به دلیل تجارب کاری ما و یا گستره شبکه ارتباطی که در حوزه‌های مختلف داریم، به ما اعتماد نمی‌کنند؛ بلکه آنها پاسخ مسائل خود را در ارتباط با بازار جستجو می‌کنند. ما نیز با درک این نیاز از یک سوی و بنای همکاری بلندمدت با آنها از سوی دیگر، تمام تلاش خود را می‌کنیم که راهکارهایی اجرایی و اثربخش ارائه دهیم تا نگران اجرایی کردن آنها نباشند.

مستقل هستیم

یکی از دلایلی که باعث می‌شود مدیران کسب‌وکارها نخواهند و یا نتوانند واقعیت‌های محیطی را ببینند و آنها در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند، دلبستگی‌ها و پیش فرض‌های ذهنی و یا حتی شناخت قبلی آنها از محیط پیرامونی است که در شرایط جدید اعتبار خود را از دست داده است. همین عوامل منجر به بروز خطاهای شناختی و ادراکی می‌شود. از اینرو ارزیابی محیط پیرامونی و خود کسب‌وکار توسط یک بازیگر بیرونی و مستقل مانع از بروز چنین خطاهایی می‌شود.